Nā Lāʻau o Kukuihaʻa

Long-term: A healer in every home

Hāinu Lāʻau

An event for 6 - 8 graders with their ʻohana

Hui Hoʻomalu

Maui ʻohana with traditional Hawaiian healing.


"He ‘olina leo ka ke aloha."

A joyousness is in the voice of love.

Love speaks in a gentle and joyous voice, not in

harshness or gruffness.

Ke Ala O Ka Mahina

Ke Ala O Ka Mahina

ʻAi Pono

”I ola nō ke kino i ka māʻona o ka ʻōpū.”

Lāʻau Lapaʻau

"I ola ʻoe, I ola au ē"

Lomilomi

"ʻAlakai ʻia ka mana e nā akua"

Office: PO Box 235344, Honolulu HI 96823

Call 808-229-6452

Email:info@huimauliola.org

Site: www.huimauliola.org

COPYRIGHT 2023 Hui Mauli Ola 501(c)(3) organization. ALL RIGHTS RESERVED